module

De eerste opdracht van Finance Consultant Kees-Jan

05 januari 2021

Altijd al willen weten wat een consultant bij BAS Consultancy precies doet? Wij vroegen Kees-Jan van der Meij naar zijn ervaringen als beginnend consultant.

Kees-Jan van der Meij is in oktober 2020 aan de slag gegaan als Finance Consultant bij BAS Consultancy. Zijn eerste opdracht voert hij uit bij DUS-I, onderdeel van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW.

Wat is jouw verantwoordelijkheid?

Door DUS-I worden subsidies van VWS en OCW uitgevoerd. Op dit moment is daar veel mankracht nodig om ‘corona-regelingen’ uit te voeren. Ik ben aangenomen om deel te nemen aan het Interne Controle team, voor twee regelingen voor amateursportorganisaties. In dit team is het onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de subsidieaanvragen juist en rechtmatig zijn en dat de verwerking daarvan juist geschied.

Wat vind jij interessant aan de opdracht?

Het is interessant om voor het eerst in het publieke domein te werken. Daarnaast is het erg leuk dat we veel inspraak en samenwerking hebben met de andere teams die bij deze subsidieregelingen betrokken zijn. Samen met hen hebben we eerst het proces uitgedacht. De uitdaging voor ons is om een regeling die met spoed is opgezet, binnen de bepaalde tijd tot een goed einde te brengen. De belangen van efficiëntie en grondigheid afwegen, het zoeken naar slimme (technische) oplossingen en het samenwerken met de andere teams maakt het werk interessant.

Welke eigenschap is essentieel als beginnend consultant?

Uitdagingen en problemen zijn part of the job. Het is dus belangrijk om leergierig en ambitieus te zijn. Ook doorzettingsvermogen is essentieel. Dit  zorgt ervoor dat de consultant de opdracht tot een goed einde brengt en  zich op persoonlijk vlak ontwikkelt. Nog iets waar je als consultant rekening mee moet houden: het is vaak lastig om je eigen gebreken te zien. Reflecteren en feedback vragen is daarom erg belangrijk. Een zekere veerkracht en kwetsbaarheid is daarin nodig, met het doel om uiteindelijk jezelf te willen en kunnen verbeteren.

Op welke manier help jij de opdrachtgever vooruit?

Mijn opdrachtgever is een uitvoerende partij. Ten opzichte van veel andere organisaties zijn de doelen minder strategisch en meer gericht op het uitvoeren van taken. Mijn huidige taak is binnen een tijdelijke regeling en dat maakt mijn opdracht nogal projectmatig. Ik help mijn opdrachtgever verder door mijn ruime kennis van financiële reportages en het goed kunnen lezen en interpreteren van data. Ik weet op welke manier je cijfers kunt presenteren, zodat managers juiste besluiten kunnen nemen.

Wat ervaar jij als een uitdaging bij deze opdracht?

De uitdaging begint al bij het grotendeels online ingewerkt worden en bekend raken met de collega’s. Communicatie tussen diverse teams met verschillende taken en belangen vind ik een leuke uitdaging in deze opdracht. Daarnaast leer ik meer over de invloed van de wet- en regelgeving in Nederland. Een andere uitdaging is het inrichten en verbeteren van het werkproces. Hierbij ben ik constant op zoek naar gaten in onze controles en naar manieren om het proces efficiënter te maken.
Meld je hier aan!